Promenadkurs med start 8/10. Fulltecknad, mejla för reservplats.


Den här kursen vänder sig till dig som kanske har en väldigt livlig eller tillbakadragen hund och som i lugn och ro vill att din hund ska få umgås och socialisera sig med andra hundar under ordnade förhållanden.

Under promenaderna kommer vi att göra olika aktiviteter, tillsammans eller enskilt och det kan variera beroende på i vilken miljö, (stad – skog) vi befinner oss i vid varje tillfälle.

Kursen är på fyra tillfällen om en och halv timme per gång.

Vid otjänlig väderlek kommer det kurstillfället att flyttas fram till nästkommande vecka, vilket kan medföra att avslutningsdatumet ändras.

Kursstart: 8/10 och därefter 15/10, 22/10 och 29/10

Tid: 10.30 – 12.00

Kursplats: Meddelas senare.

Kostnad: 1100 kronor.

Dela gärna