Nyhetsbrev januari


Årets första nyhetsbrev blir också en sammanfattning av det minst sagt skakiga 2020. Kursplaneringarna för det första kvartalet höll ganska bra även om det började hända saker i månadsskiftet februari – mars. Man skulle kunna tro att intresset och behovet av kurser skulle avta, men tvärtom så blev det snarare tvärtom.

Under året har jag genomfört 24 kurser, bland annat med inriktning på allmänlydnad, aktivering, spår och sökkurser, tävlings och rallylydnadskurser, men främst valpkurser som står för 11 stycken av totalen. Dessutom har det varit fler hundägare under året som har bokat egna ”minikurser” och andra konsultationer är tidigare.

Hur året 2021 kommer att bli känns hittills lite osäkert med tanke på det ansträngda läget och de restriktioner som för tillfället gäller. Jag har två kurser inbokade med deltagare som väntar på besked om vi kan starta eller inte nu i januari. Sen verkar det som efterfrågan på valpkurser är inte blir lägre än under förra året, frågan är ju bara hur man ska tillmötesgå det…

Även om mitt företag inte har något klubbtillhörighet, anser jag att jag ändå måste rätta mig efter de regler och anvisningar som FHM och SKK har gått ut med nu i december. Det ligger på mitt ansvar att se till att den som går kurs hos mig inte riskerar att drabbas på något sätt och det vill jag inte vara med om även om det har en inverkan på företagets ekonomi.

Det här gäller till och med 31 januari 2021, men kan komma att förlängas.

  1. All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.
  2. Verksamhet inomhus ska inte genomföras.
  3. Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer kan fortfarande genomföras men med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Mer information om detta hittar du här: https://www.skk.se/?newsitem=174629

Nu är det inte bara elände som ligger framför dörren utan även en positiv och glad nyhet. Inom kort så hälsar vi Norrgulds Aiden välkommen till familjen. En glad och pigg goldenkille med mycket framåtanda och humör. Han kommer givetvis att få börja arbeta inom företaget och givetvis ska han få ha sin egen valpkurs någon gång under våren. Men först ska vi jobba med trygghet, samarbete och lite ordning och reda och skapa en bra relation mellan oss tre.

Slutligen vill jag och Iggy tacka alla som deltagit på våra kurser och övriga träffar så hjärtligt för ett givande samarbete och önska alla och kommande kursdeltagare ett riktigt GOTT NYTT ÅR.

Norrgulds Aiden, 6 veckor. Foto Ingrid Sjöberg
Dela gärna