Hundpedagog Ulf Sörlin


Intresserad av hunden-hur relationen mellan oss fungerar.

ulf_sorlin-hitfotsittJag har med åren blivit mer och mer intresserad av hunden som art och dess särprägel och betydelse för oss människor. Hur vi kommunicerar och hur relationen mellan oss fungerar och vad som gör det speciella bandet så unikt. Att vi har olika roller i vårt förhållande med hunden, vårt ansvar att ge den en trygg tillvaro, att vi uppmuntrar till samarbete i olika former men också att vi tar vårt ansvar till att sätta gränser, både för hundens bästa och samhällets krav på bra hundhållning.

Varför har jag valt orden hit, fot, sitt i mitt företagsnamn?

Grundpelarna hit, fot och sitt är viktiga och kan våra hundar det så är så mycket vunnet. Att vara hundägare ska vara roligt och konfliktfritt. Jag anser att det bakom dessa tre kommandon ligger så mycket mera, det handlar om att kommunicera, förstå varandra och på så sätt skapa en god relation. Det här är saker som jag verkligen gillar att arbeta med.

HIT – inkallning i alla lägen som bygger på att hunden vill komma till mig för att den själv också vill, men även i de situationer när det finns något annat som är mer lockande, farligt och viktigt att hunden kommer.

FOT – att gå vid sidan, uppmärksam och redo att samarbeta. Vare sig det gäller tävlingslydnad eller att ”gå fint” bygger det mycket på att vi har en bra relation och trygghet.

SITT – att hunden känner trygghet i alla situationer så att den kan koppla av och lita på mig som förare och vara lugn i passivitet.

Startade mitt företag Hitfotsitt efter 40 års erfarenhet av hundträning, tävling och 23 år som lärare.

Jag har under drygt 40 års tid varit verksam på klubbnivå med eget tävlande och kursverksamhet. Nu de senaste 23 åren dessutom arbetat som lärare i ämnen som hundkunskap, träning av hund, specialdressyr och ledarutbildning på Forslundagymnasiet i Umeå.
Vintern 2015 tog jag ett steg framåt i och med etableringen av mitt företag inom hundsektorn, Hitfotsitt. Där mina tjänster till största delen kommer att vara kurser, på grund och specialnivå, och privata konsultationer för hundägare.

Utbildad instruktör inom SBK, utbildat instruktörer och domare.

Jag är inom SBK, Svenska brukshundsklubben, utbildad instruktör i allmänlydnad, specialgrenar, räddningshund. Jag har arbetat som SBK-lärare, arbetat med utbildning av nya domare och som lärare för räddningshundsförare.

Beteenderådgivning via webb för Agriakunder.

Sedan juli 2023 arbetar jag med beteenderådgivning till hundägare över hela landet via Agrias vårdguide. Hundägare som vill ha råd och stöd angående sin hunds beteende kan kontakta oss rådgivare via en app för 30 minuters konsultation. Det är ett väldigt intressant och givande arbete där jag kan arbeta hemifrån eller annan plats med bra internetuppkoppling.

Auktoriserad testledare i BPH, beteende och personlighets-beskrivning hund.

Jag är också auktoriserad testledare inom BPH, beteende och personlighetsbeskrivning hund, ett arbete som sker i samarbete med Tillys hundtjänst och Strandvallens hundskola i Nordmaling.
Det har gett mig bred erfarenhet av hundar, deras beteenden och eventuella rastypiska sätt att reagera och agera på.

Svenska internationella sök och räddningsstyrkan.

presentation Ulf Sörlin

Jag har min bakgrund i Svenska Brukshundklubben där jag förutom tävlande med egna hundar utbildat mig till instruktör i allmänlydnad, specialgrenar, räddningshund. Jag har även utbildat bruks och lydnadsprovs- och räddningshunddomare och utbildat SBK-instruktörer.
Den största delen av mitt arbete inom SBK har handlat om räddningshund där jag själv har tagit fram 5 stycken egna hundar, varav den senaste, Lisabackens Dumle De Luxe var godkänd och certifierad till den Svenska internationella sök och räddningsstyrkan.

Ulf Sörlin hundpedagog och erfarenhet som utbildare för räddningshundförare

Jag har även arbetat inom SBK med utbildning av nya domare och som lärare för räddningshundförare i samarbete med Räddningsskolan i Skövde under ett antal år.
Arbetet med räddningshundar har dessutom gett mig möjlighet att få besöka och studera andra länders räddningshundverksamhet, både som deltagare, Lake District i England och lavinhundskurs i Norge och som instruktör i Estland och Ukraina.
presentation_ulfSörlin dumle-ulf sörlin presentation_ulfSorlin

Min egen hund

Med min femte Golden Retriever, Norrguld Aiden ligger fokus träning på retrieverprov, personspår, viltspår och lydnad. Han är en arbetsvillig och energisk individ med många goda egenskaper och den främsta är att han verkligen älskar att arbeta tillsammmans med mig.
Från och med 1:a september 2023 lämnar jag Forslundagymnasiet där jag har arbetat som lärare i ämnen som hundkunskap, träning av hund och specialdressyr för att arbeta med mitt företag och leva som pensionär.

Ulf Sörlin utbildad hundinstruktör-meritförteckning

Dela gärna