Uncategorized


Nu under den här månaden så avslutas de pågående kurserna och efter midsommar kommer personalen att vara på andra aktiviteter fram till 2:a veckan juli. Hur det blir med eventuella kurser efter det får jag återkomma med besked senare. Kanske […]

Nyhetsbrev juni – juli