Jag antar att det finns funderingar runt min kursverksamhet och Coronaviruset. I dagsläget kommer jag inte att göra några förändringar och inskränkningar vad det gäller pågående och kommande kurser så länge som inte läget förvärras. Blir det en förändring och […]

Virusläget 16/3 – 20


Lite sent nyhetsbrev, men det sker en del förändringar just nu. Vi lämnar Teg och framöver kommer kurserna i första hand att vara lokaliserade ute på Forslundagymnasiet, framför allt under den fortsatta tiden när det är snö och begränsade möjligheter […]

Nyhetsbrev mars
Under valpkursen lägger vi grunden för er relation och träning tillsammans. Vi går i genom hur du ska arbeta med belöningar, hur du utvecklar valpens positiva egenskaper och kommer till rätta med det som du vill dämpa. Positiv förstärkning av […]

Valpkurs. Start torsdag 2/4. Fulltecknad, mejla för reservplats.


En liten bit av månaden har redan gått, men bättre sent än aldrig… Kurserna rullar på med tävlingslydnad, aktivering, allmänlydnad och valpkurs. Några av kurserna avslutas nu till veckan och nya kurser fyller på, bland annat då med en unghundskurs […]

Nyhetsbrev februari


Under valpkursen lägger vi grunden för er relation och träning tillsammans. Vi går i genom hur du ska arbeta med belöningar, hur du utvecklar valpens positiva egenskaper och kommer till rätta med det som du vill dämpa. Positiv förstärkning av […]

Valpkurs, start 10 mars.