Fredagen den 11 oktober startar jag en kurs för dig som har möjlighet att gå kurs på dagtid. Kursinnehållet styrs till stor del av den aktivitet som du är intresserad av och utifrån det du vill träna med din hund. […]

Allmänlydnad-aktivering dagtid, start fredag 11 oktober.


Under valpkursen lägger vi grunden för er relation och träning tillsammans. Vi går i genom hur du ska arbeta med belöningar, hur du utvecklar valpens positiva egenskaper och kommer till rätta med det som du vill dämpa. Positiv förstärkning av […]

Valpkursen är fulltecknad.