Från att ha haft en liten nedgång i verksamheten har månadsskiftet april-maj gett en positiv ökning av antalet kurser. Jag har för tillfället 2 valpkurser, 1 aktiveringskurs och 3 spårkurser i gång just nu och det innebär att om den […]

Nyhetsbrev maj


Personspår är en mycket trevlig aktivitet för din hund, som även utvecklar samarbetet mellan dig och din hund samtidigt som den får arbeta med sitt luktsinne. På spårkursen går vi igen grundövningarna i personspår för dig som är nybörjare och […]

Spår som aktivering, dagtid 8 maj.